ZŁĄCZE NOGI STOŁU Z BLATEM, M8

2991
Złącze nogi stołu z blatem ver. M8 można stosować do mocnego i sztywnego łączenia elementów stołu przy użycia eurowkrętów lub wkrętów.